Từ 1/3/2019 D2T chính thức là đại lý của Z.com

Với nhu cầu phát triển mạnh mẽ của internet và nền tảng cloud D2T đã chính thức bắt tay với z.com để có thể phát triển thêm về mảng cung cấp dịch vụ hạ tầng cho khách hàng và cũng là cung cấp hạ tầng cho các dự án nội bộ của công ty.

Continue Reading